TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z ZESPOŁEM ASPERGERA I AUTYZMEM

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z ZESPOŁEM ASPERGERA I AUTYZMEM

Osoby z zespołem Aspergera mają trudności w rozumieniu i reagowaniu w różnych sytuacjach społecznych. Potrzebują pomocy z zewnątrz, kogoś kto wskaże, podpowie lub pokaże co mają zrobić i/lub jak zachować się w danej sytuacji. Ważne jest również to, by uczestnicy czuli się tu bezpiecznie i komfortowo.

Uczestnicy

Grupa 2-6 osób – grupy w wieku 6 – 15 lat
Grupa 2-8 osób – grupy w wieku 16 – 18 i więcej lat

Grupy dobierane są z uwagi na wiek oraz poziom funkcjonowania. Nie ma możliwości, by w jednej grupie spotkały się osoby o większej różnicy wieku niż 2 lata, wyjątkiem są grupy osób dorosłych.

Czas trwania zajęć grupowych

Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu i trwają 80 minut.

Spotkania przed grupą

Spotkania dla dzieci i rodziców odbywają się przed rozpoczęciem zajęć grupowych (2-4 spotkań po 50 min. – ich ilość jest indywidualnie ustalana przez terapeutę). Spotkania te mają na celu przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do udziału w zajęciach grupowych.

W trakcie spotkań grupowych uczestnicy:

  • Poznają zasady współżycia społecznego i uczą się właściwego reagowania na komunikaty płynące, zarówno od nich samych jak i świata zewnętrznego
  • Uczą się odczytywać komunikaty niewerbalne (mimika twarzy, pozycja ciała, gestykulacja)
  • Pracują nad koncentracją uwagi
  • Uczą się wyznaczać cele i realizować je
  • Nabywają umiejętności korzystania z pomocy innych ludzi
  • Poznają i  rozpoznają różne stany emocjonalne – zarówno swoje jak i innych osób
  • Uczą się zmniejszać napięcie poprzez poznanie różnych technik relaksacji

Zajęcia mają charakter autorski. Prowadzone są przez doświadczonego psychologa i terapeutę osób z zespołem Aspergera – pana Marcina Golca. Inspirowane są programami TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) Goldsteina. Układ zajęć jest dopasowany do specyfiki funkcjonowania poznawczego osób z zespołem Aspergera. Forma zajęć ma jasno określoną strukturę, prowadzący stosują dużo wskazówek i podpowiedzi, np. przekazanie informacji w sposób ułatwiający jej zrozumienie. Dużą uwagę podczas zajęć zwraca się na trening konkretnych umiejętności w różnych sytuacjach społecznych.

Grupa jest prowadzona przez dwoje terapeutów. Raz na 2 miesiące odbywają się spotkania z rodzicami w formie indywidualnych rozmów.

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl

Visit Us On Facebook