O NAS

O NAS

jak dzialamy 1

W naszych działaniach opieramy się na koncepcji WHO (klasyfikacja ICF), która mówi, że aby cieszyć się pełnym zdrowiem, zarówno fizycznym jak i psychicznym, musi istnieć współzależność składników: Funkcji i Struktury, Aktywności i Uczestniczenia. Jest to koncepcja wykorzystywana we wszystkich dziedzinach, gdzie określa się zdrowie człowieka – medycyna, ekonomia, ubezpieczenia, przemiany społeczne.

Aktywność i Uczestniczenie to między innymi: uczenie się i stosowanie wiedzy, porozumiewanie się, poruszanie się, dbanie o siebie, życie domowe, główne obszary życia, wzajemne kontakty i związki międzyludzkie, życie lokalne, przemieszczanie się przy pomocy środków transportu. Niestety część z dzieci boryka się z różnymi problemami, co nierzadko pogarsza ich jakość życia.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in:

  • Terapię psychologiczną
  • Terapię logopedyczną
  • Terapię pedagogiczną
  • Rehabilitację
  • Integrację sensoryczną
  • Terapię ręki
  • Gimnastykę korekcyjną
  • Trening Zastępowania Agresji
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Coaching dla młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera
nasza oferta

NASZ ZESPÓŁ

Nasi terapeuci, to w większości długoletni pracownicy Szkoły Wspierania Rozwoju Dziecka przy ul. Toruńskiej 23. Szkoła ta przeznaczona jest dla dzieci, które z powodów dysfunkcji i deficytów rozwojowych (głównie ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia zachowania) wymagają odpowiednich oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, a nie znalazły ich w istniejącym systemie szkół publicznych i niepublicznych. Codziennie starają się przywrócić im wiarę we własne możliwości oraz wykonują pracę związaną z powrotem do lepszej aktywności.

Marcin Golc

Marcin Golc

ROZWIŃ

Jestem psychologiem, absolwentem Szkoły Wyżej Psychologii Społecznej. Staram się pogłębiać swoją wiedze dotyczącą zaburzeń zachowania poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach. Posiadam min. uprawnienia do pracy z osobami ze z zespołem Aspergera oraz prowadzenia szkoleń z zakresu kompetencji miękkich.

Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe w działaniach z osobami ze spektrum autyzmu. Pracuję w nurcie behawioralno-poznawczym. Prywatnie nie potrafię wyobrazić sobie dnia bez wciągającej książki, muzyki rockowej i filmu.

Joanna Zglińska - Guz

Joanna Zglińska - Guz

ROZWIŃ

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka studiów licencjackich z zakresu fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia.

Od studiów magisterskich związana ze Szkołą Podstawową Wspierania Rozwoju, pełniąc wówczas rolę asystenta jednego z uczniów. Obecnie pracuje z dziećmi jako fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej. Doświadczenie zdobywała współpracując z ośrodkami POMOST, Jaga oraz prowadząc własny gabinet terapeutyczny Linia Zdrowia. Przez wiele lat organizowała i uczestniczyła w wyjazdach terapeutycznych dla dzieci z ADHD, autyzmem, zespołem Aspergera.

Doświadczenie zdobyte w pracy w rozbudowanym zespole interdyscyplinarnym z lekarzami specjalistami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami oraz logopedami wykorzystuje w indywidualnym podejściu do problemów i programowania terapii swoich podopiecznych.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in.:
– Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz wg Metody FITS
– Kurs SI I st: Neurobiologiczne podstawy sensorycznej integracji
– Kurs SI II st: Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
– Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej
– Ocena poprzez kliniczne obserwacje
– Integracja sensoryczna- Ewaluacja przy użyciu ustandaryzowanej oceny z zastosowaniem testu SIPT
– Stymulacja sensomotoryczna dziecka w pierwszym roku życia
– Idiopatyczne chodzenie na palcach
– Terapia ręki w zastosowaniu terapeutycznym – kurs podstawowy, rozszerzony
– Dziecko wiotkie w terapii. Ustalenie programu ćwiczeń.
– Ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym na bazie ontogenezy motorycznej w pierwszym roku życia
– Rozwój dziecka – ontogeneza motoryczna oraz odruchy w pierwszym roku życia
– Ocena postawy dziecka w wieku przedszkolnym. Fizjologiczne normy prawidłowej postawy ciała dziecka. Sterowanie postawą ciała.
– Kinesiotaping w pediatrii
– Konsekwencje edukacyjne zaburzeń wzrokowych u dzieci
– Mutyzm wybiórczy w 3 perspektywach (rodzic-specjalista-szkoła), zastosowanie w praktyce
– Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (i niepełnosprawnością intelektualną) w teorii i praktyce
– Praca z osobami chorującymi psychicznie w środowisku
– AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się

Katarzyna Rosłon

Katarzyna Rosłon

ROZWIŃ

Nauczyciel w Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju od lat sześciu, przez cztery i pół roku też wychowawca. Absolwentka filologii polskiej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, a także oligofrenopedagogiki i interwencji kryzysowej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Były wolontariusz hospicjum dla dzieci oraz domu dziecka.

Doskonale zna pracę z dziećmi z ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem czy niepełnosprawnością intelektualną zarówno w szkole, jak i podczas obozów letnich czy zimowych. Ukończyła kurs Treningu Zastępowania Agresji ART w Amity.

Kocha pracę z dziećmi, gdyż to daje jej siłę i motywuje do dalszego samorozwoju. Ponadto jej pasjami są siatkówka, film i literatura. Uwielbia kontakt ze zwierzętami, zwłaszcza psami. Marzy o podróży do Norwegii, Nowego Jorku i na Kubę oraz własnym białym bulterierze.

 Paweł Koziorek

Paweł Koziorek

ROZWIŃ

Ukończyłem studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej we Włocławku oraz studia podyplomowe Szkolne Wychowanie Fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i studia podyplomowe z resocjalizacji w Pedagogium w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi z różnymi zaburzeniami taki jak: ADHD, dysleksja, Autyzm, zespół Aspergera czy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Doświadczenie zdobyłem podczas pracy w Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju w Warszawie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, wychowawcy klasy oraz wychowawcy domu dziecka i młodzieżowego ośrodka socjoterapeutycznego w Warszawie.
Swój warsztat pracy poszerzałem na różnego rodzaju praktykach, konferencjach i szkoleniach, między innymi:
⦁ Certyfikowany trener treningu zastępowania Agresji (Amity ART.)
⦁ „Zespół Aspergera w pigułce”, diagnoza i terapia Zespołu Aspergera. Dziecko
z Zespołem Aspergera w placówkach oświatowych – praktyczne porady dla nauczycieli i terapeutów Metoda Dobrego Startu

⦁ Koordynator projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
w szkołach podstawowych” Diagnoza i projektowanie terapii ucznia z dysleksją rozwojową
⦁ Szkolenie z zakresu zaburzeń wychowawczych i uzależnień realizowane w ramach projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
w szkołach podstawowych” Udział w programie „Dziecko i świat za pan brat” – „Jak rozpoznać dziecko z ADHD i mu pomóc?”
⦁ „Autyzm, Zespół Aspergera. Uczeń z autyzmem w klasie. Jak pracować
z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania
⦁ Uczestnictwo w projekcie „Wykształcony Wychowawca kluczem do sukcesu Wychowanka”- agresja i jej przeciwdziałanie
-różne formy przemocy i jej diagnozowanie
– terapia osób z ADHD
-mobbing i narkomania
-polityka społeczna państwa oraz istota i idea wolontariatu
-współpraca z rodzinami niewydolnymi wychowawczo
-fundusze i dotacje dla placówek opiekuńczo- wychowawczych
-poradnictwo społeczne i twórcze wychowanie
-karta nauczyciela
⦁ Wychowawca kolonijny – wyjazd z dziećmi i młodzieżą chorymi na padaczkę z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę.
Każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego proces nauczania i formy pracy dostosowuję do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

 Aneta Siłuszek

Aneta Siłuszek

ROZWIŃ

Z wykształcenia jestem psychologiem, ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania rozpoczęłam podczas studiów.

Obecnie jestem nauczycielem wspomagającym w Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju. Swoje kwalifikacje rozwijam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu stosowanej analizy zachowania.

Aleksandra Sobieska

Aleksandra Sobieska

ROZWIŃ

Logopeda, pedagog wspierający

Absolwentka wydziału psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowych studiów logopedycznych i oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA.

Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach m.in. w Centrum Metody Krakowskiej. Od 2004 roku związana ze Szkołą Podstawową Wspierania Rozwoju, gdzie prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla grup i pracując jako wychowawca tworzy indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.

Doskonali metody pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi współpracując, jako pedagog wspierający, ze specjalistami w zakresie nauczania przedmiotowego. Terapią logopedyczną obejmuje dzieci ze spektrum autyzmu, opóźnionym, lub zakłóconym rozwojem mowy, mutyzmem, niepełnosprawnością intelektualną. Od wielu lat jest członkiem Chóru Uniwersytetu SWPS, a doświadczenie pracy nad emisją głosu wykorzystuje w prowadzeniu terapii.

Katarzyna Królak

Katarzyna Królak

ROZWIŃ

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna oraz pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika)

Systematycznie rozwijam swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach, kursach, konferencjach między innymi z zakresu terapii mutyzmu wybiórczego, metody krakowskiej, autyzmu, pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Od wielu lat pracuję w SPWR jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający i terapeuta pedagogiczny.

Hanna Bogusz

Hanna Bogusz

ROZWIŃ

Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki. Ukończyłam pedagogikę o specjalności Nauczanie Początkowe na Uniwersytecie Gdańskim.

Już 25 lat pracuję z dziecmi jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Jestem również absolwentką studiów podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek Terapia Pedagogiczna. Od paru lat prowadzę terapię pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. Pomagam w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych.

Posiadam certyfikat potwierdzający kompetencje do prowadzenia zajęć według programu percepcyjno-motorycznego „Ruch dla uczenia się” (Move to Learn). Zajęć, które mają na celu przezwyciężanie przeszkód i niewystarczających wyników w uczeniu się.

W wolnym czasie jeżdżę na rowerze, czytam książki, spaceruję z ukochaną labradorką.

Ewa Starzyńska

Ewa Starzyńska

ROZWIŃ

Jestem Absolwentką dwóch szkół na Wydziale Fizjoterapii. Studia pierwszego stopnia w PSW w Puławach, a drugiego stopnia na UM w Łodzi. W tracie studiów odbywałam kilka staży w Przychodniach rehabilitacyjnych,jak również w Szpitalach i doszłam do wniosku,że najlepsze efekty przynosi indywidualna praca z małym pacjentem.

Ukończyłam kurs Kinesiology Taping. Brałam udział w wielu szkoleniach oraz kongresachach ,między innymi:”Rozwój dziecka-ontogeneza motoryczna oraz odruchy w pierwszym roku życia” , „Idiopatyczne chodzenie na palcach”, „Rozwój sensomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym. Ocena postawy dziecka. Różnicowanie wad postawy”,” Kongres PNF w Polsce”.

Po urlopie wychowawczym, pierwsze kroki jako fizjoterapeutka stawiałam w Gabinecie Linia Zdrowia w Zielonce.Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Uwielbiamy razem aktywnie spędzać wolny czas,podróżować po świecie,a czasami poleniuchować w zaciszu domu. Od kilku lat z zamiłowaniem praktykuję jogę. Wiele elementów jogi wplatam w program naprawy wad postawy u dzieci.

zapraszamy 1

Zapraszamy na konsultacje do naszego Centrum

Jeśli wcześniej rozpoczniemy leczenie dziecka, wówczas efekty terapii będą lepsze a jej koszty znaczne niższe. Zapewniamy, że zarówno rodzaj ćwiczeń oraz częstotliwość spotkań są zawsze ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości naszych Klientów.

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl

Visit Us On Facebook