POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana podopiecznych,  przez firmę: RE-AKTYWNY URWIS JOANNA ZGLIŃSKA-GUZ

Firma Re-Aktywny Urwis Joanna Zglińska-Guz informuje, że w związku z realizacją obowiązków względem RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Re-Aktywny Urwis Joanna Zglińska-Guz z siedzibą w Zielonce, przy ul. Mickiewicza 49.
 2. Firma może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • Rejestracyjnych w celach świadczenia usług dla Pana/Pani, które są przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej przez firmę;
 • Przechowywania danych Pani/Pana w systemie wewnętrznym firmy, służącym do obsługi świadczonych Pani/Panu usług przez firmę;
 • Przechowywania danych Pani/Pana na wystawionych na Pani/Pana prośbę faktur za wykonane usługi, w tym w systemie księgowym;
 • Przechowywania danych Pani/Pana podopiecznych, z racji bycia przez Panią/Pana opiekunem prawnym małoletnich uczestników szkoleń, półkolonii, zawodów sportowych, świadczonych przez firmę usług;
 • Kontroli wykorzystywanych przez Panią/Pana ilości usług świadczonych przez firmę;
 • Przechowywania dokumentacji Pani/Pana lub danych Pani/Pana podopiecznych, związanych
  z podpisanymi umowami z firmą.
 1. W związku z wykonywaną przez firmę Re-Aktywny Urwis Joanna Zglińska-Guz  działalnością może dochodzić do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Do przetwarzania danych wrażliwych może dochodzić w trakcie usług świadczonych przez firmę. Polegać ono może na: monitorowaniu obiektu,  utrwalaniu wizerunku Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty – w tym fotorelacji na stronie internetowej Re-AktywnyUrwis, Facebook oraz Instagramie oraz w celach marketingowych przez firmę Re-Aktywny Urwis Joanna Zglińska-Guz
 1. Informujemy, że powyższe dane Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka, będą gromadzone i przechowywane tylko i wyłącznie w sprawach niezbędnych dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Ponadto informujemy, że w każdej chwili Pani/Pan ma możliwość wycofania zgody oraz wglądu w gromadzone dane a także możliwości zmiany danych, usunięcia danych ze zbiorów prowadzonych przez firmę.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji.
 3. W związku z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych przez firmę, ma Pani/Pan prawo do:
 • Dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest firma;
 • Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • Usunięcia danych ze zbiorów firmy, jeżeli nie wykluczają tego inne przepisy prawa, w tym przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej przez firmę.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez firmę Re-Aktywny Urwis Joanna Zglińska-Guz , narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, ŻE JEŻELI PAŃSTWO NIE WYRAŻACIE ZGODY NA GROMADZENIE, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DLA CELÓW ŚWIADCZENIA PRZEZ FIRMĘ USŁUG, PROSIMY O NIE PODJEMOWANIE WSPÓŁPRACY Z NASZĄ FIRMĄ. BRAK PISEMNEJ NIECHĘCI UZNANE ZOSTANIE JAKO ZGODA NA GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH.

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl

Visit Us On Facebook