TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

W naszym Centrum zajmujemy się wpieraniem prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, na każdym etapie przyswajania umiejętności porozumiewania się za pomocą mowy. Wnikliwa i rzetelna diagnoza to postawa do konstruowania programu terapii logopedycznej u dzieci.

Diagnoza i profilaktyka wad wymowy

Celem diagnozy jest określenie rozwoju mowy dziecka w stosunku do normy wiekowej oraz rozpoznanie przyczyn i rodzajów zaburzeń w rozwoju mowy. Przekazujemy również informacje na temat wyniku diagnozy i propozycje terapii. W ramach profilaktyki oferujemy konsultacje i porady jak skutecznie przeciwdziałać powstawaniu wad wymowy.

Zakres naszych usług:

  • Stymulowanie rozwoju mowy
  • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • Korygowanie zaburzeń wymowy
  • Usprawnianie techniki czytania i pisania
  • Terapia jąkania, terapia zaburzeń płynności mowy
  • Terapia afazji i dyzartrii
  • Terapia mowy u dzieci z deficytami rozwojowymi

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl

Visit Us On Facebook