TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Oferujemy leczenie i pomoc psychologa dla dzieci doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ujawniających zaburzenia zachowania i rozwoju.

Celem terapii prowadzonej przez psychologa dziecięcego jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego poziomu funkcjonowania, pozbycie się lęków, nieśmiałości, zaburzeń zachowania, ułatwienie nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Rolą psychologa dziecięcego jest m.in. diagnoza rozwoju dziecka, wspieranie go w trudnych zadaniach rozwojowych oraz wzmacnianie rodziców w ich roli.

Oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i leczenie w takich zaburzeniach, jak m.in.:

  • Lęki
  • Depresja dziecięca
  • Nieśmiałość, wycofanie społeczne
  • Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
  • Zaburzenia zachowania (ADHD, antyspołeczne, opozycyjno- buntownicze)
  • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  • Problemy wychowawcze

Terapia dziecka rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych, które polegają na zdiagnozowaniu przyczyny trudności i doboru jak najbardziej odpowiedniej formy pomocy. Psycholog dla dzieci oferuje również uzupełnienie diagnozy psychologicznej o specjalistyczne badania psychologiczne, np. testy psychologiczne i kwestionariusze.

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl

Visit Us On Facebook