TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

Jeśli Państwa dziecko jest agresywne, ma kłopot z opanowaniem swojej złości, trudne dla niego jest zrozumienie i kontrolowanie swojego gniewu, to z pewnością dobrym rozwiązaniem byłoby, aby wzięło udział w Treningu Zastępowania Agresji.

Całość treningu ma charakter alternatywny, nie substytucyjny. Zajęcia mają na celu pokazanie dzieciom, że poza agresją i złością mają wiele innych sposobów na rozwiązywanie wielu życiowych sytuacji i konfliktów. Uczestnicy treningu uczą się zachowań, które rozbudowują ich możliwości komunikacyjne i społeczne, zamiast oduczać się obecnych zachowań niepożądanych. Bardzo ważne jest uczestnictwo w całym cyklu zajęć, ponieważ dopiero opanowanie wszystkich trzech modułów umożliwia nabycie nowej wiedzy i umiejętności, oraz ogranicza niepożądane zachowania agresywne lub wręcz całkowicie je eliminuje.

Zajęcia w naszym Centrum są prowadzone przez dwoje trenerów Treningu Zastępowania Agresji ART® – metody stworzonej przez Arnolda Goldsteina, licencjonowanego przez Instytut „Amity”®, a zarazem wieloletnich praktyków pracy z dziećmi i młodzieżą, będącymi jednocześnie nauczycielami, jak
i wykwalifikowanymi pedagogami resocjalizacji, wychowawczo-opiekuńczymi oraz oligofrenopedagogami.

Trening Zastępowania Agresji jest to rodzaj zajęć cyklicznych podzielonych na trzy moduły, z których każdy jest niezwykle ważny w pracy nad kontrolowaniem swojej złości.

Pierwsza część zajęć, Trening Umiejętności Społecznych, przygotowuje dziecko do wykorzystywania tego rodzaju umiejętności w sposób nieagresywny, ale asertywny, a co za tym idzie kształtuje w uczestniku odwagę.

Drugi moduł, Trening Kontrolowania Złości, ma za zadanie nauczyć dziecko w jaki sposób poznawać i redukować swoją złość, aby wszelkie konflikty rozwiązywać bez jakichkolwiek przejawów agresji, co w przyszłości skutkuje niezwykłą i jakże pożądaną umiejętnością opanowania.

Kolejna i zarazem ostatnia część, Wnioskowanie Moralne, jest to dział ćwiczeń pokazujących, jak dokonywać wyborów w sytuacjach trudnych i wymagających poświęcenia pewnych wartości dla innych bez okazywania przy tym gniewu, co także bardzo rozwija inteligencję.

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl

Visit Us On Facebook