TERAPIA RĘKI

TERAPIA RĘKI

Celem terapii ręki jest usprawnianie dużej i małej motoryki dziecka (precyzyjnych ruchów palców i dłoni), jak też dostarczanie dłoniom wrażeń dotykowych. Leczenie przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Ćwiczenia i zabawy przeprowadzone na terapii ręki mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, kształtować chwyt oraz koordynację pomiędzy dłonią prawą i lewą, a w dalszej kolejności obejmują naukę pisania.

Terapeuta stara się pracować nad normalizacją napięcia, a dopiero w końcowej fazie skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki. Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób. Sprawia to, że czas spędzony na terapii jest nie tylko efektywną pracą ale i niezwykłą przyjemnością.

Najlepiej zgłosić się na konsultację, gdy zauważyliście Państwo u swojego dziecka, że:

  • Nie lubi rysować, malować, układać drobnych przedmiotów
  • Ma nieprawidłowy chwyt, a podczas pisania/rysowania naciska długopis/kredki tak mocno, że niemal dziurawi kartkę lub dociska je zbyt słabo
  • Narzeka, że szybko męczy mu się ręka lub nie nadąża przepisywać z tablicy
  • Okazuje niechęć do wykonywania wszelkich ćwiczeń grafomotorycznych
  • Pisze brzydko, nieczytelnie, często ściera i poprawia
  • Ma problem z wykonywaniem czynności samoobsługowych np. ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.
  • Ma problemy z koordynacją rąk, a czynności wymagające dużej precyzji wykonuje zbyt wolno lub za szybko i niedbale
  • Domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni
  • Nie może skoncentrować się na zadaniu, wierci się w szkolnej ławce lub przy biurku

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl

Visit Us On Facebook