ZAJĘCIA INDYWIDUALNE W FORMIE COACHINGU DLA OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE W FORMIE COACHINGU DLA OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Coaching indywidualny to forma zajęć dla młodzieży i osób dorosłych z zespołem Aspergera. W czasie cyklicznych 55-cio minutowych spotkań odbywających się 1 raz w tygodniu, istotne jest wsparcie osoby z zespołem Aspergera w realizacji przez nią celów ustalonych wspólnie z osobą prowadzącą.

Praca z coachem obejmuje naukę umiejętności rozwiązywania problemów i zapobiegania im. Trener wyznacza uczestnikowi zadania domowe – ich realizacja opiera się na możliwościach osoby zainteresowanej. Indywidualna forma zajęć daje możliwość dostosowania tempa pracy, dobrania narzędzi i sposobów realizacji celów w zgodzie z uczestnikiem spotkań.

Osoby z zespołem Aspergera często nie wykorzystują w pełni swoich możliwości rozwoju z uwagi na niedostateczną motywację, kłopoty z planowaniem, organizacją czasu, dokonywaniem wyborów.

Coaching pozwala młodzieży i osobom dorosłym z zespołem Aspergera:

  • Uporządkować własne cele i ustalić hierarchię wartości
  • Kształtować umiejętności potrzebne w realizacji tych celów
  • Rozwijać umiejętność korzystania ze znanych już sposobów zachowania, przydatnych w realizacji zadań życiowych
  • Pracować nad planowaniem i organizacją czasu
  • Poprawić umiejętności  komunikacyjne
  • Rozwijać motywację

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl

Visit Us On Facebook