TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W naszym Centrum prowadzimy grupy terapeutyczne TUS dla dzieci i młodzieży.

Grupy przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, np:

 • trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej
 • impulsywność, buntowniczość i opozycyjność
 • nieśmiałość, wycofanie społeczne
 • nieumiejętność dostosowania się do zasad
 • uleganie niekorzystnym wpływom
 • niekontrolowana agresja
 • problemy wychowawcze
 • kłopoty w szkole

Celem terapii i pomocy w grupach TUS (grupy rozwoju umiejętności społecznych) jest:

 • Nauka samokontroli
 • Polepszenie funkcjonowania w sytuacjach społecznych
 • Praca nad przestrzeganiem reguł
 • Pomoc w zrozumieniu sytuacji społecznych i ćwiczenia adekwatnych zachowań
 • Pomoc w zrozumieniu własnych emocji
 • Praca nad społecznie akceptowalnymi formami ich wyrażania
 • Ćwiczenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie 

Leczenie tą formą terapii szczególnie zaleca się dzieciom z diagnozą ADHD, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi (ODD), zaburzeniami zachowania (CD) oraz dzieci nieśmiałe lub doświadczające lęku.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i odbywają się raz w tygodniu.

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl