TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W naszym Centrum prowadzimy grupy terapeutyczne TUS dla dzieci i młodzieży.

Grupy przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, np:

 • trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej
 • impulsywność, buntowniczość i opozycyjność
 • nieśmiałość, wycofanie społeczne
 • nieumiejętność dostosowania się do zasad
 • uleganie niekorzystnym wpływom
 • niekontrolowana agresja
 • problemy wychowawcze
 • kłopoty w szkole

PROGRAM ZAJĘĆ TUS Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

 1. Zapoznawanie się z nowymi osobami, integracja grupy.
 2. Normy i zasady grupowe, ustalenie systemu wzmocnień i konsekwencji. Kontrakt grupowy.
 3. Bliższe zapoznawanie się z drugą osobą, pozyskiwanie informacji na  temat zainteresowań drugiej osoby, dzielenie się informacjami na swój temat.
 4. Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji podstawowych. Jak radzić sobie ze złością, lękiem, smutkiem, nudą, wstydem.
 5. Wnioskowanie o emocjach, motywacjach i myślach innych osób na podstawie ich zachowań. Informowanie innych o własnych intencjach.
 6. Budowanie właściwej samooceny, tożsamość (jaki jestem, moje mocne strony, co chcę zmienić, co już osiągnąłem). 
 7. Budowanie bazy dobrych doświadczeń. Wzmacnianie emocji „pozytywnych”.
 8. Koleżeństwo – cechy dobrego i złego kolegi, koleżeńska komunikacja (reguły prawidłowej komunikacji interpersonalnej).
 9. Stosowanie komunikatu „ja” w rozmowie. Asertywna komunikacja (identyfikowanie, nazywanie i zgłaszanie swoich potrzeb)
 10. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (wspólne projekty, negocjacje, kompromis).
 11. Przemoc słowna i jak sobie z nią radzić. Reagowanie na zaczepki i podpuszczanie.
 12. Pozytywne sposoby pozyskiwania uwagi innych osób – prezentacja własnych zainteresowań na forum grupy. Przestrzeń osobista. Jak wyczuć granice przestrzeni osobistej u innych, jak zadbać o nie u siebie.

 

Celem terapii i pomocy w grupach TUS (grupy rozwoju umiejętności społecznych) jest:

 • Nauka samokontroli
 • Polepszenie funkcjonowania w sytuacjach społecznych
 • Praca nad przestrzeganiem reguł
 • Pomoc w zrozumieniu sytuacji społecznych i ćwiczenia adekwatnych zachowań
 • Pomoc w zrozumieniu własnych emocji
 • Praca nad społecznie akceptowalnymi formami ich wyrażania
 • Ćwiczenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie 

Leczenie tą formą terapii szczególnie zaleca się dzieciom z diagnozą ADHD, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi (ODD), zaburzeniami zachowania (CD) oraz dzieci nieśmiałe lub doświadczające lęku.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i odbywają się raz w tygodniu.

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl

Visit Us On Facebook